คำคม ความรัก "แม่ กับ ลูก"

"ความรัก"..ที่แท้จริง..
    ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่า..
         รักที่มีคุณค่า..
      "รัก" ระหว่าง "แม่กับลูก" ที่มีต่อกัน..
กาลหนึ่งเคย..มาอยู่ร่วม..สายโลหิต..
      เคยอยู่ชิด..เคยอยู่กัน..เคยสุขี..
มอบความรัก..ความอ่อนโยน..ดูแลชีวี..
  หนึ่งดวงจิตนี้..ปันดวงใจ..สายใยผูกพัน..
                ..."ตลอดกาล"..!!!