คำคม เรื่อง "ความฝัน"

         อย่าได้ทำลาย.. "ความฝัน”.. ของใครๆ..
แม้มันอาจเป็นเพียง..”ความฝันเล็กๆ น้อยๆ”.. ในสายตาของเรา..
      แต่ในสายตาของเขา..มันอาจจะเป็น.."ความฝันที่ยิ่งใหญ่”...
และมีคุณค่า และมีความหมายอย่างที่สุด..ก็เป็นได้..!!!
       จงให้กำลังใจ..ให้พวกเขาได้.. "สร้างฝัน” นั้นต่อไป..
เราต้องเป็นส่วนหนึ่งในการ ..“สานฝัน”.. เหล่านั้นให้เป็นไปได้..
      แล้วสิ่งดีๆ จะเกิดขึ้นกับ...
           "ทั้งตัวเขา..และ..ตัวเรา”..อย่างไม่คาดคิด..นั่นเอง..
           เราเชื่อว่า.."คุณทำได้.."